HomeNewsNew Zealand News

නවසීලන්තය පුරා භූමදාන වියදම් වැඩි වෙයි…

නව මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා කවුන්සිල විසින් වැඩි කරන ලද ගාස්තු අනුමත කරන විට, රට පුරා භූමදානය කිරීමේ පිරිවැය ඉහළ ගොස් ඇත.

නවසීලන්තය පුරා භූමදාන වියදම් වැඩි වෙයි…

නව මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා කවුන්සිල විසින් වැඩි කරන ලද ගාස්තු අනුමත කරන විට,රට පුරා භූමදානය කිරීමේ පිරිවැය ඉහළ ගොස් ඇත.භූමදානය කිරීමේ මිල Tasman හ

නවසීලන්ත ලෝක කුසලාන සිහිනය තවත් වරක් බිඳ වැටේ..
නවසීලන්ත නියෝජ්‍ය අගමැති භූමිකාව ගැන ප්‍රශ්න මතු කරයි…
මේ වසරේ නවසීලන්තයේ සරම්ප වසංගතයක් ඇතිවේයැයි අනතුරු ඇඟවීමක්…

නව මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා කවුන්සිල විසින් වැඩි කරන ලද ගාස්තු අනුමත කරන විට,

රට පුරා භූමදානය කිරීමේ පිරිවැය ඉහළ ගොස් ඇත.

භූමදානය කිරීමේ මිල Tasman හි 18% කින් එනම් ඩොලර් 2650 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

අසල්වැසි Nelson හි පිරිවැය සමාන 20% කින් වැඩි වී ඇති.

නගරයේ පදිංචිකරුවන්ට ඩොලර් 4283 – 62% කට ආසන්න මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ.

මෙම වියදම් දෙකම සුසාන භූමියේ මිල සහ 2023/24 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා මැදිහත්වීමේ මිල මෙන්ම සුසාන භූමිවල අඛණ්ඩ නඩත්තු කිරීම් ඇතුළත් වේ.

අවමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන විධායක Gillian Boyes පැවසුවේ,

කවුන්සිලයේ සුසාන භූමියේ මිල ගණන් සඳහා නවතම ජීවන වියදම් වැඩිවීම බොහෝ දෙනෙකුට දැනෙන මූල්‍ය බරට එක් කර ඇති බවයි.

2020/21 මූල්‍ය වර්ෂයේ නෙල්සන් භූමදානයක් සඳහා වූ ඒකාබද්ධ බිම් කොටස සහ මැදිහත්වීමේ පිරිවැය ඩොලර් 2605 ක් වූ අතර,

එය මෙම මූල්‍ය වර්ෂයේ ඩොලර් 4283 දක්වා 64.4% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

2021 දී Tasman හි පමණක් සුසාන භූමියක මිල ඩොලර් 1266 ක් වූ නමුත් මේ වසර සඳහා 38% කින් ඩොලර් 1750 දක්වා වැඩි වී ඇත.

අළු බිම් කැබැල්ලක පිරිවැය සහ අළු තැන්පත් කිරීම සඳහා නෙල්සන් ඩොලර් 1092 ක් පමණි, එය ආදාහනය කිරීමේ පිරිවැය බැහැර කරයි. Tasman හි වියදම ඩොලර් 800 කි.

Nelson හි සරල අවමංගල්‍ය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් 75% ක් පමණ භූමදානයට වඩා ආදාහනය තෝරා ගත් නමුත් පිරිවැය ඉහළ යාමත් සමඟ වෙනස් වීමේ ප්‍රවණතාවක් නොදුටු බව Loach පැවසීය.

තවද Nelson හි සුසාන භූමි Tasman හි ඇති ඒවාට වඩා මිල අධික වන අතර, නෙල්සන්ගේ තැන්පත් කිරීම් දෙකක් පැවැත්විය හැක.

Tasman’s Richmond සුසාන භූමියේ භූමදානයක් සැලසුම් කරන විට Loach පැවසුවේ,

යුවලක් එකට තැන්පත් කිරීමට කැමති නම්, සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා යාබද සුසාන භූමියක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳවද ඇයගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවයි.

තනි සුසාන භූමියක් සහ Nelson හි තැන්පත් කිරීම් දෙකක පිරිවැය ඩොලර් 5583 ක් වනු ඇත, නමුත් Tasman හි සුසාන භූමි දෙකක් සහ තැන්පත් කිරීම් සඳහා ඩොලර් 5300 ක් වනු ඇත. එය තවමත් නෙල්සන්ට වඩා අඩුය.

පිරිවැය වෙනසෙන් ප්‍රයෝජන ගෙන අසල්වැසි කලාපයට යාමට සිතන අයට කෙසේ වෙතත් නරක ආරංචියක් ඇත.

ඔවුන්ගේ නිවහනෙන් පිටත සුසාන භූමියක පදිංචිකරුවන්ගේ මැදිහත්වීම සඳහා Tasman හි $1750 සහ Nelson හි $2080 ක අමතර ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සමහර අවමංගල්‍ය ආධාර වැඩ සහ ආදායම් නවසීලන්තය (WINZ) හරහා ලබා ගත හැක.

නමුත් අවමංගල්‍යයක සාමාන්‍ය පිරිවැය හා සසඳන විට එය ඩොලර් 10,000 ට වඩා වැඩි විය හැකි “සොච්චම්” ඩොලර් 2445.37 ක් බව Boyes පැවසීය.

හදිසි අනතුරු වන්දි සංස්ථාව (ACC) විසින් පිරිනමනු ලබන විශාල නමුත් වඩා සීමා සහිත $7491.95 ප්‍රදානය සැලකිල්ලට ගනිමින් අවමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සංගමය WINZ අවමංගල්‍ය ප්‍රදානය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

කනගාටුදායක යථාර්ථය නම්, ඉතා අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක් රිදවන හා ශෝක වන මොහොතක, තම ආදරණීයයා සිහිපත් කිරීමට අවශ්‍ය මොහොතක, ඔවුන්ට විශාල බිලක එකතු වූ වේදනාවකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.

ජීවිතයේ අවසාන භාගයේදී පවුල්වලට උපකාර කිරීමේදී සුබසාධන ආරක්ෂණ ජාලයට විශාල සිදුරක් ඇති වී ඇත.

Share this:
error: Content is protected !!